arrow-down arrow-right arrow-left search home
Ajankohtaista

ISA myönsi auktorisoinnille jatkoa

Kevään aikana Aari Isännöinti Oy:ssä on toteutettu ISA:n auktorisointiin säännöllisin väliajoin kuuluva auditointi.

Asiat olivat kaikin puolin kunnossa, joten Aari saa jatkossakin käyttää ISA-auktorisoidun isännöintitoimiston tunnusta.

ISA-auktorisoinnin saaneet yritykset ovat osoittaneet valmiutensa panostaa toimintansa laatuun ja asiakaslähtöisyyteen. Auktorisoidut isännöintiyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan niin sanottua hyvää isännöintitapaa ja huolehtimaan siitä, että koko heidän henkilökuntansa tuntee ohjeet sekä sitoutuu noudattamaan niitä.

Hyvää isännöintitapaa noudattava isännöintiyritys toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti. Se kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi ja toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa käyttäen kumppaniverkostoaan tilaajan eduksi. Hyvään isännöintitapaan kuuluu myös tasapuolisuuden noudattaminen, avoimuuden edistäminen ja suhtautuminen myönteisesti viestintään.

ISA-auktorisoitu yritys noudattaa lisäksi vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja. Muita oleellisia asioita hyvän isännöintitavan noudattamisessa ovat muun muassa toimialan lainsäädännön ja normien tuntemus sekä omasta ammattitaidosta huolehtiminen.

ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ovat sitoutuneet isännöinnin eettisiin ohjeisiin ja niihin liittyviin valvontamenettelyihin. Tästä merkkinä yrityksellä on ISA-tunnus.

Hyvän isännöintitavan perusteisiin ja ISA-auktorisointiin voit tutustua tarkemmin ISA ry:n kotisivuilla.