arrow-down arrow-right arrow-left search home
Ajankohtaista

Kiinteistökierros pitää hallituksen ajan tasalla

Lain mukaan yhtiökokoukselle on vuosittain esitettävä kiinteistöä koskeva korjaustarveselvitys seuraavien viiden vuoden ajalle. Kiinteistön kunnon ja teknisten järjestelmien systemaattinen seuranta on paras tapa ennakoida tulevaa ja luoda pohja tuleville investointipäätöksille.

Aari Isännöinnin Tekniset palvelut -yksikön päällikkö Toni Suorsa suosittelee säännöllisesti tehtävien kiinteistökierrosten ottamista hallituksen päätöksenteon tueksi. Erityisen tarpeellinen se on yhtiöissä, joissa hallituksen oma rooli ei ole kovin aktiivinen.

– Kyseessä on aistinvarainen tarkastuskierros, jossa käydään systemaattisesti läpi kiinteistön eri osa-alueet. Siinä kirjataan tehdyt toimenpiteet, varmistetaan lakisääteisten tarkastusten ja huoltojen toteutuminen, tarkastetaan laitteiden ja järjestelmien toimivuus ja arvioidaan tulevia korjaustarpeita. Alan asiantuntija tietää vaatimukset ja osaa arvioida eri osa-alueiden elinkaaren pituutta. Raportti on selkeä, helppolukuinen ja sisältää suositukset tarpeellisista toimenpiteistä, joten hallitus saa siitä helposti pohjan tulevan suunnittelulle ja päätöksenteolleen, Suorsa sanoo.

Tarpeet esiin ajoissa

Oleellista on, että kiinteistön korjaustoimet ajoitetaan oikein.

– Säännöllisesti tehtävät kiinteistökierrokset antavat varmuutta mahdollisten ongelmakohtien havaitsemiseen riittävän ajoissa. Uudemmissa kohteissa riittää muutaman vuoden välein tehtävä kierros, mutta etenkin vanhemmissa kiinteistöissä jopa vuosittaiset kierrokset voivat osoittautua erittäin hyödyllisiksi omistajan näkökulmasta, Toni Suorsa pohtii.

Kiinteistökierros ei kevyemmän toteutusmallinsa vuoksi korvaa varsinaista kuntoarviota. Se antaa kuitenkin osviittaa siitä, onko syytä alkaa tehdä tarkempia tutkimuksia, kuvauksia tai muita selvityksiä kiinteistön eri osien toimivuudesta.

Kustannuksena kiinteistökierros on hyvin maltillinen ja yhdenkin korjaustarpeen aikainen havainnointi voi tuoda yhtiölle moninkertaisen säästön.